Tin tức

Phát triển du lịch bền vững rạn san hô ở Hòn Yến, Phú Yên

Tình trạng “tẩy trắng” rạn san hô ở Hòn Mun, Nha Trang đã là hồi chuông cảnh tỉnh cho những địa phương khai thác du lịch biển. Qua đó những phương án du lịch bền vững lại được làm nóng hơn bao giờ hết. Vì lẽ đó mà rạn san hô ở Hòn Yến (Tuy An, Phú Yên) đang được lên phương án để bảo vệ.