Rạn san hô lớn nhất Trái Đất, quan sát được từ bên ngoài không gian

Great Barrier (Australia) là rạn san hô lớn nhất thế giới, trải dài khoảng 2.300 km. Hệ sinh thái biển này có thể quan sát được từ bên ngoài không gian.

https://zingnews.vn/video-ran-san-ho-lon-nhat-trai-dat-quan-sat-duoc-tu-ben-ngoai-khong-gian-post1056824.html

Link gốc: https://zingnews.vn/video-ran-san-ho-lon-nhat-trai-dat-quan-sat-duoc-tu-ben-ngoai-khong-gian-post1056824.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.